REGULAMENT CONCURS – „CHESTIONAR ON LINE 2015 “

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului „ CHESTIONAR ON LINE 2015” (denumit in continuare „CONCURS”) este S.C. UNIMAT S.R.L., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J32/42/1998 , avand CUI RO10152375, cu sediul social in Selimbar, str. Mihai Viteazu nr. 2B, judetul Sibiu, telefon 0269-560.216 (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), reprezentata legal prin Balaban Ilie Mihai, in calitate de Administrator.

Organizatorul va derula Concursul pe baza prezentului regulament, obligatoriu pentru toti participantii si intocmit in conformitate cu dispozitiile privind loteriile publicitare cuprinse in Ordonanta Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata.

2. DURATA CONCURSULUI SI ARIA DE DESFASURARE

2.1. Campania se va desfasura in trei etape, fiecare dintre ele fiind formata din: completarea chestionarelor, extragerea si anuntarea castigatorilor

2.2. Etapele mentionate la art.2.1 se vor desfasura in urmatoarele perioade:

 • Prima etapa se va desfasura in intervalul 10 mai 2015-31 mai 2015:

 • Completarea chestionarelor: 10 mai (ora 8:00) – 29 mai (ora 17:00)

 • Extragerea castigatorilor: 2 iunie (ora 15:00)

 • Anuntarea castigatorului: 3 iunie (ora 9)

 • A doua etapa se va desfasura in intervalul 1 iunie 2015-30 iunie 2015:

 • Completarea chestionarelor: 1 iunie (ora 8:00) – 30 iunie (ora 17:00)

 • Extragerea castigatorilor: 1 iulie (ora 15:00)

 • Anuntarea castigatorului: 2 iulie (ora 9)

 • A treia etapa se va desfasura in intervalul 1 iulie 2015-31 iulie 2015:

 • Completarea chestionarelor: 1 iulie (ora 8:00) – 31 iulie (ora 17:00)

 • Extragerea castigatorilor: 3 august (ora 15:00)

 • Anuntarea castigatorului: 4 august (ora 9)

2.4. Perioadele de desfasurare a prezentului concurs vor putea fi modificata de catre Organizator

2.3. Campania se va desfasura online, pe site-ul organizatorului www.unimat.ro si pe pagina de facebook UNIMAT.

2.4. Extragerea la sorți a câstigătorilor va avea loc la sediul social al Organizatorului din Selimbăr, str. Mihai Viteazu nr.2B, jud. Sibiu, în datele mentionate la fiecare etapa in parte.

3. CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

3.1. Pentru a participa la concurs, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • Sa aiba domiciliul sau resedinta in judetele Sibiu, Alba si Mures;

 • Sa aiba varsta de cel putin 18 ani (varsta implinita pana la data extragerii) si sa posede la data extragerii un act de identitate valabil;

 • Sa completeze integral si corect chestionarul marcat ca atare pe site-ul www.unimat.ro cu redirectionare spre www.meisterhermann.ro si sa-si exprime implicit acordul cu privire la abonarea la newsletter pe pagina www.unimat.ro sau www.meisterhermann.ro, in cazul in care nu sunt inca abonati. Abonarea la newsletter presupune implicit luarea la cunostinta si acceptarea termenilor si conditiilor de abonare mentionate pe site-ul organizatorului si in anexa nr.2 a prezentului regulament.

 • Sa fie abonat la newsletter pe pagina www.unimat.ro cu redirectionare spre www.meisterhermann.ro, la data extragerii. In situatia in care participantul se dezaboneaza de la newsletter ulterior completarii chestionarului, organizatorul invalideaza chestionarul, descalificand automat participantul.

3.2. Organizatorul isi rezeva dreptul de  a sterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promoveaza violenta, limbaj neadecvat sau apartenente politice etc. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida inscrierea in concurs a ultizatorilor ce nu respecta cerintele concursului.Oragnizatorul isi rezerva dreptul de a elimina de pe pagina interventiile si utilizatorii care genereaza conversatii neconforme referitoare la concurs, ignorand prevederile prezentului regulament sau avand in mod repetat solicitari in afara prevederilor prezentului regulament.

3.3. Prin inscrierea la concurs, participantul garanteaza ca are varsta minima implinita de 18 ani si ca poate dovedi ulterior acest lucru, cu acte.

3.4. Un participant poate fi descalificat (prin optiunea de stergere a informatiilor publicate de utilizator) in orice moment daca Organizatorul observa orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul si prezentul regulament. Organizatorul considera inscrierea la concurs ca o acceptare implicita a acestui regulament si considera orice date cu privire la participant adevarate si corecte.

3.5. In cazul descoperirii oricaror neconcordante referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valida.

3.6. Sunt excluse de la participare persoanele juridice, precum și angajații S.C. UNIMAT S.R.L. sau rudele acestora de gradul I și II.

4. MECANISMUL DE PARTICIPARE LA CONCURS – REGULI GENERALE DE CASTIGARE A PREMIILOR

4.1. Fiecare participant la concurs trebuie sa completeze, doar o singura data/etapa de concurs, chestionarul prevazut in anexa nr. 1 la prezentul regulament, care presupune implicit si abonarea la newsletter. Chestionarul mentionat este marcat corespunzator pe site-ul www.unimat.ro cu redirectionare spre www.meisterhermann.ro.

4.2.Premiile acordate pentru fiecare din etapele mentionate la art.2.2, constau in 3 tablete Samsung Galaxy Tab 3 Lite 8GB, in valoare de 350 lei (TVA inclus) fiecare.

4.4. Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii nu pot fi inlocuite total sau partial cu alte obiecte, nu vor putea suferi modificari/suplimentari/diminuari ai parametrilor sau caracteristicilor si nici nu se va putea acorda contravaloarea lor in bani sau alte produse.

4.5. Fiecare din cele trei premii se va acorda dupa finalizarea fiecarei etape de concurs, cu validarea castigatorilor.

4.6. Daca persoanele declarate castigatoare nu confirma primirea informatiilor despre castig si nu trimit datele de verificare a identitatii lor, conform indicatiilor organizatorului in momentul afisarii castigatorilor in termen de maximum 48 de ore de la data afisarii rezultatului concursului, premiile castigate de persoanele in cauza vor fi inmanate rezervelor, cu respectarea prevederilor art.5.

5. DESEMNAREA SI ANUNTAREA CASTIGATORILOR

5.1. Premiile se vor acorda prin tragere la sorti care va avea loc la sediul Organizatorului, la urmatoarele date:

 • pentru prima etapa, in data de 2 iunie 2015

 • pentru a doua etapa: 1 iulie 2015

 • pentru a treia etapa: 1 august 2015

5.2. Organizatorul va extrage 1 (un) castigator si 2 (doua) rezerve. In termen de 72 de ore de la extragerea castigatorilor, Organizatorul va comunica personal acestora premiul castigat, data si locul la care acesta le va fi inmanat. Termenul de inmanare a premiului nu poate depasi 5 zile de la data la care castigatorii au fost anuntati personal.

5.3. Numele castigatorilor va fi anuntat public de catre Organizator pe pagina sa de facebook precum si pe site-ul www.unimat.ro – sectiunea stiri. Pe pagina de facebook a Organizatorului va fi postata si fotografia castigatorul concursului.

5.4. În cazul în care castigatorul premiului nu poate ridica premiul acordat la data stabilita de Organizator si comunicata castigatorului, din diverse motive ce nu țin de Organizator, acesta din urma își rezervă dreptul de a transmite premiul următorului participant – rezerva, care îndeplinește conditiile prevazute in regulament. Intr-un asemenea caz se va intocmi un proces verbal de constatare a neprezentarii castigatorului in vederea ridicarii premiului, urmand a se proceda la acordarea acestuia rezervelor desemnate. Aceeasi procedura se va aplica situației in care un câștigător refuza in scris premiul respectiv. Orice reclamatie facuta de catre participantii la Concurs si care are legatura cu desfasurarea prezentei Campanii se va face intr-un termen de 7 zile de la data anuntarii castigatorilor.

5.5. In cazul in care premiul nu este ridicat de catre castigator la data stabilita de Organizator si comunicata castigatorului, dar nici de rezerva in maxim 2 zile de la data comunicarii, (la sediul central Unimat din Selimbar), premiul respectiv se va reporta urmatoarei etape din concurs, intocmindu-se un proces verbal de constatare a acestui fapt.

6. PROTECTIA DATELOR PERSONALE:

6.1. Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc, cu privire la:

 • Colectarea si prelucrarea de catre Organizator a informatiilor privind adresa de e-mail pe care candidatii o folosesc pentru a valida inscrierea in concurs precum si a datelor oferite cu acest scop. Castigatorii isi dau, de asemenea, acordul sa furnizeze date cum ar fi, dar fara a se limita la: nume/ prenume, nr. de telefon, adresa e-mail, orasul din care provin si a transmiterii acestora catre Organizator in scopul acordarii premiilor stabilite prin acest Regulament.

 • Stocarea acestor date si prelucrarea lor si in alte scopuri decat cele anterior mentionate, respectiv: reclama, marketing si publicitate.

6.2. Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Castigatorilor si le va utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament.

6.3. Participantii au dreptul sa refuze, in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele pe care le-au furnizat in legatura cu participarea la concurs sa fie prelucrate in scop de marketing direct sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop. Participantii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor cu caracter personal in orice moment, din motive intemeiate si legate de situatia personala.

6.4. Participantii au, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (cu modificarile si completarile ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opozitie, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa justitiei

6.5. SC UNIMAT SRL prelucreaza date cu caracter personal sub nr de operator 9345. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private SC UNIMAT SRL are obligaţia de a administra, cu titlu gratuit, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele mentionate la pct.6.1.

7. Litigii:

7.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila.

7.2. Organizatorul nu isi va asuma nicio raspundere cu privire la pretentiile tertilor sau ale institutiilor asupra premiilor castigate de catre participanti.

7.3. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet.

7.4. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere in cazul in care ii sunt comunicate informatii false sau eronate.

7.5. Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea concursului ca urmare a actiunilor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea.

7.6. Organizatorul isi rezerva dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, daca va considera ca acesta este licentios sau indecent.

7.7. Organizatorul isi asuma responsabilitatea numai in ceea ce priveste acordarea premiilor.

7.8. Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge postari ce lezeaza imaginea companiei  sau a concurentilor inscrisi, in mod direct sau prin asociere.

8. DISPOZITII FINALE

8.1. Organizatorul are dreptul sa verifice corectitudinea datelor participantilor și buna-credința a acestora. În cazul în care datele participantilor nu sunt corecte/valide (nume/prenume, adresa de e-mail, nr. telefon etc), participantii vor fi exclusi din concurs.

8.2. Numele castigatorilor concursului vor fi publicate în termen de 24 de ore de la data extragerii pe site-ul UNIMAT și pe pagina de facebook UNIMAT.

8.3. Organizatorul va derula Concursul pe baza prezentului regulament obligatoriu pentru toti participantii si intocmit in conformitate cu dispozitiile cuprinse in Ordonanta Guvernului nr. 99/2000- privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata.

8.4. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori prin primirea premiilor Concursi, in conformitate cu dispozitiile Codului Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003, astfel cum a fost modificata. Conform capit. VIII., art.77  din Codul Fiscal referitor la „ Reţinerea impozitului aferent veniturilor din premii şi din jocuri de noroc”, la pct. 4 se afirmă faptul că: „Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii şi din jocuri de noroc, în bani şi/sau în natura, sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei realizate de contribuabil:
a) pentru fiecare premiu;

b) pentru câştigurile din jocuri de noroc, de la acelaşi organizator sau plătitor într-o singură zi.”

8.5. Pentru scopul acestui regulament forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut , controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe Organizator in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul regulament..

9. REGULAMENTUL PROMOTIEI

9.1. Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, la sediul Organizatorului precum, pe site-ul acestuia: www.unimat.ro precum si pe pagina sa de facebook.

9.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul derularii Concursului, cu conditia efectuarii unui anunt public in acest sens inainte de finalizarea Concursuluii.

Prezentul regulament a fost intocmit in 3 exemplare originale, anexele regulamentului constituind parti integrante ale acestuia.

S.C. UNIMAT S.R.L.

Prin reprezentantul legal

Balaban Ilie Mihai

 

Pentru orice întrebare privind serviciul furnizat ne puteţi contacta la:

Adresă:
Str. Mihai Viteazu, Nr.2B, loc. Selimbar, jud. Sibiu

Telefon:
+40 269/560.216

Email:
office@unimat.ro

 

Anexa 1: Chestionar

Anexa 2: Termeni si conditii abonare newsletter