Despre noi

Cum s-a născut Meister Hermann?

Acesta a apărut pretutindeni în Transilvania acum câteva sute de ani, odată cu venirea primilor saşi deprinşi şi învăţaţi cu meseria de constructor şi cu principiul lucrului bine făcut. Urmele trecerii lor pe aceste meleaguri se văd în toate oraşele unde ei s-au stabilit, în clădiri trainice şi frumoase,  acum parte din patrimoniul istoric atât de apreciat de turişti şi admirat de arhitecţi…

Aceştia s-au organizat în bresle, fiecare cu drepturile, dar şi  cu oligaţiile lor bine stabilite în dezvoltarea şi înstărirea urbei din care făceau parte. În Sibiu/Hermannstadt „Oraşul lui Hermann“, în 1376, în oraș erau 19 bresle, cuprinzând 25 de meserii, la 1719 26 de bresle, iar la 1780 erau înregistrate 40, dintre care breasla zidarilor şi cioplitorilor din lemn era una dintre cele mai privilegiate. Regulile de deprindere şi perfecţionare într-ale meseriei erau foarte stricte şi parcurgeau anumite etape şi perioade obligatorii de pregătire, de la stadiul de ucenic şi calfă, până la cea de maistru sau meşter.  Experienţa şi învăţătura lor le-a fost împărtăşită şi românilor de prin partea locului, fapt confirmat şi de arhitectura, dar şi de mentalitatea „săsească“ a locuitorilor Mărginimii Sibiului, oameni mândri, harnici şi înstăriţi… Din Sebeş-Alba până la Sibiu şi mai departe spre Braşov, priviţi-le gospodăriile şi casele, nemaintâlnite altundeva în această ţară şi vă veţi convinge de acest fapt. Din păcate treptat, cu trecerea timpului, tradiția meseriei însuşite temeinic şi a produselor de calitate, „făcute pentru o viaţă“ s-a pierdut pe parcursul secolului XX, odată cu industrializarea şi îndreptarea spre o societate de consum. Mulţi cei în vârstă, care au mai prins ceva din vechile vremuri, mai trăiesc cu nostalgia acelor vremuri…

Din dorinţa noastră de a duce mai departe exemplul din trecut şi a lucrului făcut temeinic, serios, punctual şi de calitate s-a născut brandul „Meister Hermann“.

În societatea modernă, „de consum“, în care de cele mai multe ori ne uităm mai mult la „pungă“, decât la calitatea a ceea ce cumpărăm – că este vorba de mâncare, îmbrăcăminte sau materiale de construcţii – noi, cei din jurul conceptului „Meister Hermann“, suntem convinşi că încet, dar sigur, după acest tăvălug de produse „low-cost“ importate din ţări „îndepărtate“, ne vom reîntoarce la principiile şi valorile din trecut. Exact cum îţi doreşti ceva bun şi de calitate pe masă, aşa trebuie să-ţi construieşti şi o casă…

Şi dacă azi, meşterii şi constructorii, care să ne înveţe aceste lucruri, mai există totuşi în oraşul nostru, dar din păcate puţini şi foarte solicitaţi, rămânem noi, consultanţii Unimat, din jurul lui Meister Hermann, aici, să vă explicăm, să vă învăţăm şi să vă convingem că…

Pentru a construi durabil, alege calitatea!®